За контакти:
Директор: 06327/24-04
Личен състав:
06327/24-03

факс: 06327/28-30
Регистратура:
За резервации
06327/24-41

e-mail:
sbr_nk_om@mail.bg
Tyxo.bg counter

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 КЛИНИЧНА ПЪТЕКА N-263              

„ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА  НЕРВНА  СИСТЕМА“

1.След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализацията) в неврологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация (бл.на МЗ-НЗОК,N-7) – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ на основание,ако в епикризата издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка. ЕМГ (Електромиография), направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализацията.
2.Направление за хоспитализация (бл. на МЗ-НЗОК,бл.N-7) – 2 броя издадени от специалист физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ. ЕМГ (Електромиография) направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация.
3.Документи освобождаващи пациента от потребителска такса (Решение на ТЕЛК, ксерокопие на Диплом за медицинско образование, документ от Бюро по труда, фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година) при налични такива.
4.Ксерокопие на рецептурна книжка и терапията по нея.

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА N-265 

„ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ“

1.След проведено болнично лечение (до 30 дни след дехоспитализацията) в ортопедично, неврологично или ревматологично отделение удостоверено с епикриза с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация (бл.на МЗ-НЗОК,N-7) - 2 броя,издадени от болницата или ОПЛ на основание, ако в епикризата издадена при дехоспитализацията е отбелязана тази препоръка. Образна диагностика (Рентгенова снимка, КТ, ЯМР), направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализация.
2.Направление за хоспитализация(бл.на МЗ-НЗОК,N-7) - 2 броя и амбулаторен лист с насоченост за болнична рехабилитация, издадени от физиотерапевт след проведена незадоволителна рехабилитация в извън болничната помощ. Образна диагностика (Рентгенова снимка, КТ, ЯМР) направена 24 месеца преди датата на хоспитализация,а при диагноза М 51.1 и ЕМГ с давност 6 месеца преди датата на хоспитализация.
3.Документи, освобождаващи пациента от потребителска такса (Решение на ТЕЛК, ксерокопие на Диплом за медицинско образование, документ от Бюро по труда, фактура с касов бон за болничен престой от началито на календарната година) при налични такива.
4.Ксерокопие на рецептурна книжка и терапията по нея.
5.ЛАК (Лична амбулаторна карата) задължително, за издаване на болничен лист.

 

Гласувай за мен в BGTop100.com

Bulgarian TOP