За контакти:
Директор: 06327/24-04
Личен състав:
06327/24-03

факс: 06327/28-30
Регистратура:
За резервации
06327/24-41

e-mail:
sbr_nk_om@mail.bg
Tyxo.bg counter

 ПРИЕМ НА ДЕЦА

Прием на деца до 16 годишна възраст със заболяване по профила на филиала

При прием на деца до 16 годишна възраст със заболяване по профила на филиала, същите заплащат 75% от цената на комплексната здравна услугга за съответната категория стая с дневен хранителен оклад в размер на 4,50 лв.

Прием на здрави деца за профилактика от 0 до 5 годишна възраст

При прием на здрави деца от 0 до 5 годишна възраст за профилактика в стационара не е задължително осигуряването на основно легло. За тези деца се заплаща само:
- Лекарски преглед в размер на 15,00 лева.
- Застраховка за ден престой в размер на 0,82 лева
- Храна по желание от наличното меню и предварителна заявка от родителя/настойника с начислен ДДС.

Прием на здрави деца за профилактика от 5 до 14 годишна възраст

При прием на здрави деца от 5 до 14 годишна възраст за профилактика в стационара, за същите за еднодневен престой се заплаща:
- Нощувка в размер на 50% от цената на комплексната здравна услуга за съответната категория стая, върху която се начислява 20% ДДС
- Храна - дневен хранителен оклад в размер на 4,50 лева, върху който се начислява 20% ДДС.
- Застраховка за еднодневен престой в размер на 0,82 леваПРИЕМ НА ПРИДРУЖИТЕЛИ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Придружителите на лица с трайни увреждания заплащат за ден престой в стационара следното:
- Нощувка - 50% от цената на комплексната здравна услуга за съответната категория стая, върху която се начислява 20% ДДС
- Храна (при изявено желание от страна на придружителя) - в размер на 8,40 лева, от които: храна - 6,00 лева, режийни разноски - 1,00 лева, ДДС - 1,40 лева.
- Застраховка - 0,82 лева на ден.

Ценоразпис
за еднодневен престой на един пациент
(01.04.2019 г.)
1
Апартамент* - 2 легла
50 лева
2
Стая І-ва А* категория - 2 легла
44 лева
3
Стая ІІ категория - с 2 легла
32 лева
3
Стая ІІ категория - с 3 легла
32 лева