Храм


За контакти:
Директор: 06327/25-80
факс: 06327/25-80
Зам. директор:
06327/25-81
Счетоводство:
06327/24-29
e-mail:
supzom@gmail.com

Още снимки

 

 

 

 

 

 

 

 


Гласувай за мен в BGTop100.com


От 01.01.2008 г. СУПЗ „Св. Кл. Охридски”, с. Овча могила в съответствие с Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане се преименува в Социален учебно-професионален център /СУПЦ/.
СУПЦ „Св. Кл. Охридски” с. Овча могила е комплекс от социални услуги, насочени към професионалното обучение на:
- лица с намалена работоспособност, навършили 16 г.,
- деца в риск, навършили 16 години, по реда на чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, които се насочват за обучение от отделите “Закрила на детето” в Дирекция” Социално подпомагане”.
Социален учебно-професионален център /СУПЦ/ “Св. Кл. Охридски” разполага със собствена училищна сграда и общежитие с 60 места. Училищната сграда се намира в с. Овча могила, ул. „Ал. Константинов” №1, в която се провежда учебния процес.
С цел подобряване жизнения статус на младите хора, като средство за постигане на по–добра социална интеграция СУПЦ село Овча могила разкри Център за професионално обучение. Центърът за професионално обучение е обособено, специализирано структурно звено в състава на СУПЦ, който осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение. Основните задачи на Центъра са извършване и удостоверяване на професионално обучение на лица навършили 16 години по рамкови програми в следните специалности:
1. Шлосерство
2. Заваряване
3. Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения
4. Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
5. Растениевъдство
6. Животновъдство
7. Билкарство
8. Цветарство
9. Ръчно художествено плетиво
10. Шивачество
Учебния корпус е двуетажна сграда с централно парно отопление. Разполага с учебни зали, компютърна зала, физкултурен салон, кабинет по социално битови умения, кабинет по психология, учебни работилници по шлосерство, учебни кухни по готварство и кабинет по шев. В училищния двор има изградена спортна площадка. Учебните планове са съобразени с психическото и физическо здраве на курсистите. Курсът на обучението е три годишен, с изключение на специалността ”Санитари в социално заведение”, който е двугодишен. За периода на обучението се полагат целогодишно грижи за курсистите без семейства, а тези, които имат семейства, но не са от с. Овча могила се настаняват в общежитието на седмична грижа. Общежитието е на три етажа и разполага с локална парна инсталация. Помещенията и тяхното разпределение и обзавеждане са пригодени така, че да са близки до семейната среда. Спалните помещения са с две и три легла. На всеки етаж има санитарен възел, бани и перално помещение, обзаведени телевизионни зали , зала за игри, кът за летен отдих и чайна за нуждите на учениците. За развитие на уменията и талантите е предоставена възможност за участие в клубове по интереси.
На настанените деца се осигурява здравословно хранене, като се дава възможност за избор на меню.
За всяко дете е разработен план за здравни грижи, задоволяват се здравните потребности на всяко дете в оборудван медицински кабинет, като при нужда се придружават за преглед в болница. Редовно се извършват профилактичните прегледи.
Осигурена е възможност за лични контакти на децата със семействата и близките, като се извозват до населените места с транспорт, осигурен от СУПЦ през почивните дни и ваканциите.
Важен етап от индивидуалната работа с всяко дете за подготвяне за самостоятелен начин на живот е разработването на „индивидуален план за работа с напускащ институцията ученик”, който описва подкрепата и помощта, от която учениците се нуждаят при напускане и за придобиване на умения за независим живот. Търси се съдействието на Дирекция ”Бюро по труда” за осигуряване на работни места и включването в програми по заетост.
Успешно завършилите обучението си придобиват степен за професионална квалификация, която се удостоверява със свидетелство или удостоверение за професионална квалификация.
Целта на ръководството и учителите от СУПЦ е обучаващите се млади хора със специфични потребности да бъдат подготвени за живота, както и да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда.

За контакти:
Директор: Данчо Кръстев Великов
Телефон: 06327/ 25- 80; 25-81; 24-29
GSM: 0886 202018; 0886 202017
Адрес: с.Овча могила, общ. Свищов, ул.” Ал.Константинов” №1
e-mail: supzom@gmail.com

Bulgarian TOP


горе